Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Privacyverklaring Intertap Flooring bv


Ingangsdatum van deze privacyverklaring
25 mei 2018

 

Introductie

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke klantgegevens die worden verzameld of gebruikt door Intertap Flooring BV. Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten hebt getoond door uw bezoek aan onze websites www.hoomline.nl, www.intertap.nl, verwante communicatiekanalen, sociale media en/of kanalen en blogs. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Intertap Flooring BV verzamelt tijdens uw interacties met ons, zoals wanneer u onze websites bezoekt, u abonneert op onze nieuwsbrief, enzovoort.

Waarom vragen we u uw persoonlijke gegevens te delen?
We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

 

• Informatie opvragen over Hoomline/Intertap-producten.
• Problemen van klanten en/of met producten en diensten oplossen;
• Het onderhouden van klantrelaties
• Het faciliteren van toegang tot informatie
• Het verbeteren van communicatie
• Het beantwoorden van vragen of het oplossen van product- of diensten klachten, alsmede het informeren over de status hiervan

 

Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (gerelateerde) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

 

Het soort persoonlijke gegevens dat we mogelijk verzamelen
Tijdens uw interactie met Intertap Flooring BV, bijvoorbeeld door informatie aan te vragen of de Hoomline/Intertap-pagina’s te bezoeken (zoals “Volg ons op LinkedInn”), kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:

 

• Uw naam;
• Uw e-mailadres;
• Uw postadres;
• Uw telefoonnummer;
• Uw sociale-mediaprofielen;
• Uw geslacht;
• Uw leeftijd;
• Gegevens over de producten die u hebt aangeschaft;
• Uw gebruik van en uw activiteiten op onze Intertap/Hoomline-pagina’s;
• Uw interesses;
• Andere gegevens met betrekking tot uw onlineactiviteiten.

 

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw instellingen op onze pagina’s, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met Intertap Flooring, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, commentaar dat u hebt gepost, enzovoort).

 

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, o.a.:

 

• Uw IP-adres;
• Uw cookie-ID;
• Uw webbrowser;
• Uw locatie;
• De webpagina’s die u op onze websites bezoekt;
• De advertenties die u bekijkt of doorklikt;
• Enzovoort.

 

Verschillende manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen
U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met ons delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 

• Uw communicatie met Intertap over een product, bijvoorbeeld de vragen die u ons hebt gesteld of verzoeken die u hebt ingediend;
• Het invullen van een contactformulier op onze pagina’s
• Via e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met een van de medewerkers van Intertap Flooring BV;
• Deelnemen aan een actie of prijsvraag;
• Deelnemen aan een sociale-media-activiteit met betrekking tot een Hoomline/Intertap-aanbieding (door bijvoorbeeld op ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ te klikken);
• Abonneren op een Hoomline/Intertapnieuwsbrief;
• Cookies die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt;

 

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen
We kunnen uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 

Indien uw goedkeuring wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw goedkeuring afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we uw goedkeuring vragen voordat we uw persoonsgegevens delen.

 

De overeenkomsten met onze zakenpartners beperken de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt en openbaar gemaakt, en vereisen dat uw persoonsgegevens adequaat worden bewaakt.

 

Intertap Flooring zal persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met deze privacyverklaring en/of indien dit wettelijk is vereist.

 

Uw rechten


U heeft het recht de met ons gedeelde persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, hebt bij te werken, wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, verwijderen. Wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u doorgeven aan Intertap Flooring BV via info@intertap.nl of info@hoomline.nl. Indien nodig en wettelijk toegestaan hebt u de mogelijkheid het delen van uw gegevens te beëindigen.

 

We raden u aan uw persoonlijke instellingen en persoonsgegevens compleet en up-to-date te houden.

 

Uw voorkeuren
We willen u beter leren kennen om u beter van dienst te kunnen zijn, maar we respecteren ook de keuzes die u maakt ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Als u niet wilt dat wij u aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dit laten weten door het door dit aan te geven via de e-mails die u ontvangt.

 

Websites laten weten dat u niet gevolgd wilt worden
Privacy en veiligheid zijn belangrijk voor ons. Ons streven is de belangen van onze websitegebruikers in alle aspecten van ons bedrijf voorop te stellen. Intertap Flooring maakt gebruik van cookies ter verbetering van de gebruikservaring.

 

Sociale media


Als u deelneemt aan forums via verschillende sociale media als Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).

 

Intertap Flooring is gebonden aan het privacy beleid van deze derden en deze privacyverklaring. We raden u daarom aan de betreffende privacyverklaring, gebruiksovereenkomsten en verwante informatie door te nemen over het gebruik van uw persoonsgegevens in deze sociale-mediaomgevingen.

 

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites , kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met Intertap Flooring, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, gepost commentaar, enzovoort).

 

Links naar andere websites
Wanneer u de Intertap-websites bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Intertap Flooring en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van Intertap Flooring zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

Cloud


Intertap Flooring kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht van Intertap Flooring door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties. Intertap Flooring heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Intertap Flooring maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls.

 

Kinderen onder 18 jaar
Intertap Flooring-websites zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Het is ons beleid om te voldoen aan de wetgeving wat betreft vereiste toestemming van een ouder of bevoegd verzorgers voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van gegevens van kinderen.

 

Intertap Flooring raadt ouders en bevoegd verzorgers ten zeerste aan de onlineactiviteiten van hun kinderen actief in de gaten te houden. Als u vermoedt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, kunt u contact met ons opnemen via info@intertap.nl of info@hoomline.nl

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om, als de omstandigheden of de wetgeving daarom vragen deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Wij plaatsen eventuele aangepaste versies op onze websites.

 

De aangepaste versie zal voorzien zijn van ingangsdatum en eenvoudig te vinden zijn op de homepagina van Intertap Flooring BV en Hoomline. De aangepaste privacyverklaring is na plaatsing van kracht en kan voor u aanleiding zijn om uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen de Intertap Flooring-pagina’s niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, accepteert u de aangepaste privacyverklaring.

 

Contact opnemen


Neem contact met ons op via info@intertap.nl of info@hoomline.nl

Copyright


De rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Intertap Flooring BV en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intertap Flooring BV is het niet toegestaan (een deel van) de inhoud van deze website, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.